Euroscola: devino deputat pentru o zi!

Ediții anterioare Euroscola

Biroul de Informare al Parlamentului European organizează competiția pentru licee, EUROSCOLA, începând din anul 2008. Informații despre edițiile anterioare pot fi găsile în această secțiune.

Imagine Euroscola

Concursul național EUROSCOLA, ediția a XII-a (2019-2020)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației și Cercetării anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a XII-a ediții a concursului național "Euroscola" 2019.

Primele unsprezece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Conform regulamentului de participare la concursul național Euroscola, un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Până în luna iunie 2020 vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din toamna lui 2020 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment câte Zile Euroscola se vor organiza în a doua parte a anului 2020).

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii, formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative, însă într-o altă limbă decât limba maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la concursul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor a IX-a – a XI-a. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de către o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o singură clasă sau din clase diferite ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă, și poate participa, de asemenea, în fiecare an la concursul național, însă, nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2020, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri în cadrul concursului național Euroscola în anul 2019 şi care nu au participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2019 la Strasbourg, ca rezultat al concursului Euroscola din anul precedent (2018). Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua Euroscola pentru anul 2020.

Informații despre concursul din acest an

„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic.

Cadrul se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, vizează orice formă de educație formală, non-formală sau informală – de la învățământul pentru preșcolari la învățământul superior și formarea profesională pentru adulți.

Principalul scop al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea în continuare a sistemelor lor de educaţie şi formare. Aceste sisteme ar trebui să asigure tuturor cetăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul, precum şi să asigure prosperitatea economică durabilă şi capacitatea de integrare profesională.  În acest context, ediția 2019-2020 a concursului „Euroscola” se desfășoară sub titlul generic „Eucația schimbă vieți”.

Elevii sunt invitați:

 1. să identifice la nivel local, județean sau național personalități sau chiar persoane obișnuite, care au reușit să aibă un parcurs demn și frumos în viață prin educație și/sau învățarea și practicarea unei meserii și să facă o prezentare de maxim trei pagini a uneia dintre personalitățile/persoanele identificate în care să scoată în evidență rolul educației și al practicării unei meserii în parcursul personal și profesional al acesteia, dar și contribuția sa la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene, naționale sau europene).
 2. b. să conceapă și să implementeze un proiect de campanie de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii pornind de la una dintre poveștile de succes întâlnite/identificate în timpul colectării informației. În prezentarea rezultatelor campaniei se va evidenția impactul implementării acesteia asupra elevilor participanți la proiect, cât și a comunității locale.

Scopul concursului este de a valorifica experiențele elevilor acumulate în cadrul acestui demers și de a contribui astfel la conștientizarea rolului educației și formării profesionale în atingerea potențialului fiecărui cetățean, precum și asigurarea prosperității economice durabile, prin conceperea și implementarea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor pe plan personal și la nivelul comunității.

Poate fi aleasă orice personalitate/persoană de la nivel local, județean sau național, care a activat în orice domeniu contribuind la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene, naționale sau europene).  

Campania de promovare a rolului educației și al învățării unei meserii pornind de la una dintre poveștile de succes întâlnite/identificate în timpul colectării informației va fi concepută de elevi sub coordonarea cadrelor didactice și va fi derulată oricând în perioada 24 iunie - 24 octombrie 2019.

Demararea campaniei de promovare va fi anunțată de către unitatea de învățământ pe site-ul propriu sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook). În anunț se vor menționa: numele liceului, obiectivele campaniei și componența echipei (elevi și profesori, incluzând doar numele acestora, fără alte date suplimentare). Toate postările de pe platformele sociale referitoare la concursul din acest an vor include eticheta #EuroscolaRO2019.

Pentru înscrierea în concursul național Euroscola, unitatea de învățământ va trimite o notificare la adresele de e-mail ale BLPE şi MEN: epbucarest@europarl.europa.eu, respectiv, marina.stoian@edu.gov.ro referitoare la demararea campaniei, cu includerea link-ului către anunțul online.

Dosarul de candidatură pentru concursul Euroscola

După derularea campaniei, unitățile de învățământ vor trimite dosarul de concurs care va conține:

 1. O scrisoare semnată de către directorul unității de învățământ și stampilată în mod corespunzător, care va cuprinde: numele și tipul liceului, adresa de corespondență, numărul de telefon și adresa de e-mail a școlii, datele de contact ale celor doi profesori coordonatori (nr. telefon, adresă e-mail), numele, prenumele și clasa elevilor care fac parte din echipa de campanie (maximum 24 de elevi).

În cazul în care unitatea de învățământ se va număra printre câștigători, echipa de campanie va participa la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg. La decizia unității de învățământ, unii membrii ai echipei  de campanie pot fi înlocuiți, din motive bine întemeiate, de alți membrii până, cel târziu, la data confirmării participării la Ziua Euroscola de la Strasbourg. Înlocuirea se va face cu acordul prealabil al BLPE și MEN.

 1. O prezentare (2-3 pagini) a uneia dintre personalitățile/persoanele identificate în care să scoată în evidență rolul educației și al practicării unei meserii în parcursul personal și profesional al acesteia, dar și contribuția sa la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene, naționale sau europene) și motivarea alegerii acestuia pentru campania de promovare.
 2. O descriere (maximum 5 pagini) a proiectului de campanie conceput și implementat de elevi. În prezentarea rezultatelor campaniei se va evidenția impactul implementării acesteia asupra elevilor participanți la proiect, cât și a comunității locale.

Se pot menționa paginile de Internet/Facebook ale proiectului sau ale liceului, iar toate postările referitoare la realizarea campaniei vor fi etichetate cu #EuroscolaRO2019. Tot pe aceste pagini de Internet/Facebook vor fi distribuite și alte link-uri care fac referire la campanie, de asemenea, și acestea purtând eticheta #EuroscolaRO2019. În prezentarea rezultatelor campaniei se va evidenția impactul implementării acesteia asupra elevilor participanți la proiect, cât și a comunității locale.

Prezentările de la punctele  2 și 3 vor fi făcute în limba româna și în limba engleza sau franceză și vor fi redactate ca document Word, cu fontul Times New Roman 12.

 1. Un afiș de promovare a personalității alese și a rolului educației și formării profesionale, format A3. Conținutul trebuie să fie creația originală a echipei Euroscola și să nu încalce legile dreptului de autor sau de confidențialitate ale altei persoane fizice sau juridice. Se acceptă și materiale cu conținut gratuit și/sau din domeniul public.
 1. Pe suport electronic, un material video de maximum 3 minute sau o prezentare PowerPoint de cel mult 40 slide-uri care să ilustreze acțiunile din cadrul campaniei de promovare.
 1. Parteneriatele încheiate pe parcursul desfășurării acestei campanii.

Orice alte materialele anexate și nesolicitate nu vor fi evaluate.

 Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

- relevanța personalității/persoanei selectate pentru tema prezentului concurs (2 puncte);

- calitatea prezentării rolului educației și formării profesionale și evidențierea contribuției la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (2 puncte);

- calitatea prezentării campaniei de informare și conștientizare (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);

- impactul campaniei de informare (2 puncte);

- parteneriate realizate la nivel local (2 puncte);

- originalitatea și creativitatea campaniei de informare și conștientizare (2 puncte);

- claritatea, relevanța și impactul mesajului/imaginilor din afiș (2 puncte)

- calitatea, originalitatea și reprezentativitatea imaginilor prezentate pe suport electronic din cadrul campaniei de promovare (2 puncte);

- calitatea expunerii în limba străină (2 puncte);

- calitatea expunerii în limba română (2 puncte).

Total: 20 puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri/reprezentanți ai BLPE și MEN. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare de justificare a deciziilor juriului, primite de la școlile participante. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului din Strasbourg al Parlamentului European, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg în anul 2020, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.          

Dosarele vor fi trimise prin poștă/curier sau depuse la adresa:

Biroul de Legătură al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr nr. 31, etaj 1
cod 020492
București - Sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"

Termen limită de trimitere a proiectelor: 24 octombrie 2019 (data înregistrării poștale). De asemenea, dosarele pot fi depuse direct la Biroul de Legătură al Parlamentului European în România până la 24 octombrie 2019, ora 17:00.

 

Concursul național EUROSCOLA, ediția a XI-a (2018-2019)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a XI-a ediții a concursului național "Euroscola" 2018.

Primele unsprezece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Conform regulamentului de participare la concursul național Euroscola, un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Până în luna iunie 2019 vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din toamna lui 2019 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment câte Zile Euroscola se vor organiza în a doua parte a anului 2019).

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii, formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative, însă într-o altă limbă decât limba maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la concursul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor a IX-a – a XI-a. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de către o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o singură clasă sau din clase diferite ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă, și poate participa, de asemenea, în fiecare an la concursul național, însă, nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2019, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri în cadrul concursului național Euroscola în anul 2018 şi care nu au participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2018 la Strasbourg, ca rezultat al concursului Euroscola din anul precedent (2017). Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua Euroscola în cursul anului 2018.

Informații despre concursul din acest an

Uniunea Europeană alocă sume importante pentru dezvoltare și pentru recuperarea decalajelor dintre regiuni, cu toate acestea cetățenilor le lipsesc adesea informații privind modul în care politicile europene influențează viața lor personală și a comunității din care fac parte. Finanțarea europeană determină evoluții economice și sociale chiar în vecinătatea noastră, și tocmai din acest motiv, este esențial să cunoaștem și să înțelegem avantajele obținute prin proiectele comunitare. În acest context, ediția 2018-2019 a concursului „Euroscola” se desfășoară sub titlul generic „Europa pentru noi”.

Elevii sunt invitați să identifice și să aleagă unul dintre proiectele realizate cu finanțare europeană în zona în care se află unitatea lor de învățământ și să realizeze o campanie de promovare a acestuia.

Scopul concursului este de a valorifica experiențele elevilor acumulate în cadrul acestui demers și de a contribui astfel la sustenabilitatea proiectului realizat cu fonduri europene, prin conceperea și implementarea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor aduse comunității locale de către acesta.

Poate fi ales orice proiect care a fost realizat cu finanțare europeană, în orice domeniu/arie de interes: educație, incluziune socială, cooperare transfrontalieră, competitivitate, resurse umane, dezvoltare urbană și rurală, agricultură, infrastructură, etc.

Campania de promovare a proiectului realizat cu finanțare europeană și a rezultatelor acestuia va fi concepută de elevi sub coordonarea cadrelor didactice și va fi derulată oricând în perioada 24 mai - 24 octombrie 2018.

Demararea campaniei de promovare va fi anunțată de către unitatea de învățământ pe site-ul propriu sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook). În anunț se vor menționa: numele liceului, obiectivele campaniei și componența echipei (elevi și profesori, incluzând doar numele acestora, fără alte date suplimentare). Toate postările de pe platformele sociale referitoare la concursul din acest an vor include eticheta #EuroscolaRO2018.

Pentru înscrierea în concursul național Euroscola, unitatea de învățământ va trimite o notificare la adresele de e-mail ale BIPE şi MEN: epbucarest@europarl.europa.eu, respectiv, marina.stoian@edu.gov.ro referitoare la demararea campaniei, cu includerea link-ului către anunțul online.

Dosarul de candidatură pentru concursul Euroscola

După derularea campaniei, unitățile de învățământ vor trimite dosarul de concurs care va conține:

 1. O scrisoare semnată de către directorul unității de învățământ și stampilată în mod corespunzător, care va cuprinde: numele și tipul liceului, adresa de corespondență, numărul de telefon și adresa de e-mail a școlii, datele de contact ale celor doi profesori coordonatori (nr. telefon, adresă e-mail), numele, prenumele și clasa elevilor care fac parte din echipa de campanie (maximum 24 de elevi).

În cazul în care unitatea de învățământ se va număra printre câștigători, echipa de campanie va participa la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg. La decizia unității de învățământ, unii membrii ai echipei  de campanie pot fi înlocuiți, din motive bine întemeiate, de alți membrii până, cel târziu, la data confirmării participării la Ziua Euroscola de la Strasbourg. Înlocuirea se va face cu acordul prealabil al BIPE și MEN.

 1. O prezentare (3-4 pagini) a proiectului derulat cu finanțare europeană selectat de către echipa de campanie și motivarea alegerii acestuia pentru campania de promovare, cu detalierea beneficiilor aduse dezvoltării zonale și a felului în care acesta influențează viața comunității.
 2. O descriere (maximum 5 pagini) a proiectului de campanie conceput și implementat de elevi, cu includerea rezultatelor acestei acțiuni (scop, obiective, grup țintă, impact și rezultate). Se pot menționa paginile de Internet/Facebook ale proiectului sau ale liceului, iar toate postările referitoare la realizarea campaniei vor fi etichetate cu #EuroscolaRO2018. Tot pe aceste pagini de Internet/Facebook vor fi distribuite și alte link-uri care fac referire la campanie, de asemenea, și acestea purtând eticheta #EuroscolaRO2018. În prezentarea rezultatelor campaniei se va evidenția impactul implementării acesteia asupra elevilor participanți la proiect, cât și a comunității locale.

Prezentările de la punctele  2 și 3 vor fi făcute în limba româna și în limba engleza sau franceză și vor fi redactate ca document Word, cu fontul Times New Roman 12.

 1. Un afiș de promovare a proiectului/obiectivului realizat cu sprijinul fondurilor europene, pe suport de hârtie, format A3. Conținutul trebuie să fie creația originală a echipei Euroscola și să nu încalce legile dreptului de autor sau de confidențialitate ale altei persoane fizice sau juridice. Se acceptă și materiale cu conținut gratuit și/sau din domeniul public.
 2. Pe suport electronic, un material video de maximum 3 minute sau o prezentare PowerPoint de cel mult 40 slide-uri care să ilustreze acțiunile din cadrul campaniei de promovare.

 

Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

- relevanța proiectului selectat pentru tema prezentului concurs (2 puncte);

- calitatea prezentării proiectului realizat cu finanțare europeană din regiunea în care se află liceul (2 puncte);

- calitatea prezentării campaniei de informare și conștientizare (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);

- impactul campaniei de informare (2 puncte);

- parteneriate realizate la nivel local (2 puncte);

- originalitatea și creativitatea campaniei de informare și conștientizare (2 puncte);

- claritatea, relevanța și impactul mesajului/imaginilor din afiș (2 puncte)

- calitatea, originalitatea și reprezentativitatea imaginilor prezentate pe suport electronic din cadrul campaniei de promovare (2 puncte);

- calitatea expunerii în limba străină (2 puncte);

- calitatea expunerii în limba română (2 puncte).

Total: 20 puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri/reprezentanți ai BIPE și MEN. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare de justificare a deciziilor juriului, primite de la școlile participante. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare din Strasbourg al Parlamentului European, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg în anul 2019, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.          

Dosarele vor fi trimise prin poștă/curier sau depuse la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr nr. 31, etaj 1
cod 020492
București - Sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"

Termen limită de trimitere a proiectelor: 24 octombrie 2018 (data înregistrării poștale). Dosarele pot fi depuse la Biroul de Informare al Parlamentului European în România până la 24 octombrie 2018, ora 17:00.

 

Rezultatele EUROSCOLA 2017

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a X-a ediții a concursului național "Euroscola" 2017.

Primele paisprezece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Conform regulamentului de participare la concursul național Euroscola, un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Până în luna iunie 2018 vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din luna septembrie 2018 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment câte Zile Euroscola se vor organiza în a doua parte a anului 2018).

***

Începând cu anul 2017, regulile financiare care se aplică în contextul Programului Euroscola, s-au schimbat. Găsiţi mai jos elementele de noutate din regulament.

Vă rugăm să ne contactați în cazul în care aveți neclarități.

***

 

Concursul național EUROSCOLA, ediția a X-a (2017-2018)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), lansează cea de a X-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2017- 2018.

La începutul anului 2017, reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu cu privire la decizia de proclamare a anului 2018 drept „Anul european al patrimoniului cultural”.

Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului care îmbracă forme și aspecte variate. Printre acestea se numără monumente, situri, tradiții, cunoștințe și forme de expresie ale creativității umane transmise de la o generație la alta, precum și colecții păstrate și gestionate în muzee, biblioteci și arhive.

Scopul acestei inițiative este de a aduce mai puternic în centrul atenției istoria și valorile europene și de a întări sentimentul existenței unei identități europene. Principalele obiective ale inițiativei sunt: promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale; sublinierea contribuției economice a patrimoniului în sectoarele creative și culturale, precum și la dezvoltarea locală și regională; reliefarea rolului patrimoniului cultural în relațiile externe ale Uniunii, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și al refacerii elementelor distruse ale patrimoniului cultural.  

În același timp, inițiativa atrage atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, putând fi enumerate aici impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice și de mediu asupra siturilor de patrimoniu și traficul ilicit cu bunuri culturale.

Informații despre proiect

 

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educaţiei Naţionale invită toate unitățile de învățământ liceal să participe la ediția 2017-2018 a concursului „Euroscola”, ediție care se va desfășura sub titlul generic „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”.

Elevii sunt invitați:

 1. a) să identifice un obiectiv/ obiect/ element de patrimoniu (denumit în continuare „obiect de patrimoniu”) din localitatea sau din județul în care locuiesc și să facă o prezentare de maxim două pagini a acestuia cu evidențierea valorii sale de patrimoniu în context național și european (arhitecturală, istorică, artistică, ştiinţifică ș.a.m.d.).
 2. b) să conceapă și să implementeze un proiect de campanie de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la valoarea de patrimoniu a obiectului de patrimoniu respectiv și cu privire la măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea/conservarea și promovarea acestuia.

Proiectul va avea următoarele obiective:

- o mai bună cunoaştere a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană;

- conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniul local/regional/național, la rolul acestuia în promovarea diversității culturale la nivel european și la conservarea lui pentru generațiile următoare;

- informarea publicului cu privire la importanța respectării patrimoniului național și a locului lui în patrimoniul cultural european;

- dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;

- realizarea unei campanii de informare și conștientizare desfășurată în localitatea de reședință despre obiectul de patrimoniu ales.

Dosarul proiectului

I. Demararea proiectului, la nivelul unității de învățământ, va fi anunțată online, pe site-ul școlii sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook). În anunţ se vor menţiona: numele liceului, obiectivele proiectului implementat de echipa de elevi a școlii, componența echipei și stadiile proiectului.

În mod obligatoriu, unitatea de învățământ va trimite o notificare la adresele de e-mail ale BIPE şi MEN: epbucarest@europarl.europa.eu şi, respectiv, marina.stoian@edu.gov.ro referitoare la demararea proiectului, cu includerea link-ului către anunțul online.

II. După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului care va conține:

 1. prezentarea în limba engleză sau franceză şi în limba română a unui obiect de patrimoniu din localitatea sau din județul de reședință, cu prezentarea argumentelor care îi conferă valoarea de patrimoniu în context național și european (arhitecturală, istorică, artistică, ştiinţifică ș.a.m.d.) și a modului în care trebuie protejat și promovat. La prezentare se vor ataşa materiale ilustrative pentru susținerea acestor argumente și motive (fotografii, desene, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.). Prezentarea va fi redactată ca document Word, maxim 2 pagini editate în Times New Roman 12, cu spațiu de 1,5 între rânduri.
 2. o descriere în limba engleză sau franceză şi în limba română a proiectului de campanie conceput și implementat de elevi. În încheiere se vor prezenta rezultatele implementării proiectului, cu includerea unor modalități de măsurare a impactului, pe care campania de informare l-a avut asupra grupului țintă. De asemenea, se vor ataşa materiale care vor ilustra diversele etape ale implementării proiectului (fotografii, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.). Descrierea va fi redactată ca document Word, min. 3 pagini, max. 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu spațiu de 1,5 între rânduri.

- numele și tipul liceului;

- adresa școlii;

- numărul de telefon al școlii;

- adresa de e-mail a școlii;

- numele celor doi profesori coordonatori ai echipei de elevi;

- numerele de telefon și adresele de e-mail ale celor doi profesori coordonatori;

- lista elevilor (nume, prenume, clasa, anul nașterii - maximum 24 de participanți) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au coordonat echipa de elevi pentru desfășurarea activităților în cadrul concursului. Această echipă, în cazul în care liceul se va număra printre câștigători, va participa în anul 2018 la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg, pe baza invitației primite de la Biroul de Informare din Strasbourg al Parlamentului European (în condițiile menționate mai jos, sub titlul: "Cine poate participa la programul Euroscola?").

Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Numele elevilor propuşi pentru echipele participante la concursul naţional Euroscola pot fi schimbate, până la data trimiterii listei la Strasbourg, în cazul echipelor câştigătoare, numai din motive obiective şi cu acordul prealabil al BIPE și MEN obținut în scris (mesaj e-mail).

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

Proiectele vor fi trimise prin poștă sau depuse la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1
cod 020492
București - sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"

Termen limită de trimitere a proiectelor: 10 octombrie 2017 (data înregistrării poștale). Dosarele pot fi depuse la Biroul de Informare al Parlamentului European în România până la 10 octombrie 2017, ora 17:00.

Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

- relevanța obiectului de patrimoniu selectat pentru tema prezentului concurs (2 puncte);

- calitatea prezentării obiectului/obiectivului de patrimoniu (2 puncte);

- claritatea și validitatea argumentelor care îi conferă valoarea de patrimoniu în context național și european și a modului în care trebuie protejat și promovat  (2 puncte);

- modalitatea de prezentare a proiectului de campanie de informare și conștientizare (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);

- impactul implementării proiectului asupra contextului local prezentat în descrierea proiectului (2 puncte);

- parteneriate realizate la nivel local (2 puncte);

- originalitatea și creativitatea campaniei de informare și conștientizare (2 puncte);

- numărul, relevanța și claritatea mesajelor transmise în cadrul campaniei de informare și conștientizare (2 puncte);

- reprezentativitatea imaginilor (afișe, fotografii, desene etc.) folosite în timpul campaniei (2 puncte);

- ilustrarea implementării proiectului prin materialele anexate la dosar (fotografii, afișe, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.) (2 puncte);

- calitatea expunerii în limba străină (2 puncte);

- calitatea expunerii în limba română (2 puncte).

Notă: La această ediție a concursului național „Euroscola”, echipele care demonstrează că provin/au în componența lor elevi care provin din medii defavorizate vor primi, din oficiu, 6 puncte la evaluarea proiectelor lor.

Total: 24+6=30  puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri/ reprezentanți  ai BIPE și MEN. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare de justificare a deciziilor juriului, primite de la școlile participante. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare din Strasbourg al Parlamentului European, în anul 2018, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.          

***

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii și formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor a IX-a – a XI-a. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2018, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2017 şi care nu au participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2017 la Strasbourg, ca rezultat al concursului Euroscola din anul precedent (2016). Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua Euroscola în cursul anului 2017.

 

 

Rezultatele EUROSCOLA 2016

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a IX-a ediții a concursului național "Euroscola" 2016.

Primele treisprezece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Conform regulamentului de participare la concursul național Euroscola un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Până în luna iunie 2017 vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din luna septembrie 2017 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment câte Zile Euroscola se vor organiza în a doua parte a anului 2017).

***

Începând cu anul 2017, regulile financiare care se aplică în contextul Programului Euroscola, s-au schimbat. Găsiţi mai jos elementele de noutate din regulament.

Vă rugăm să ne contactați în cazul în care aveți neclarități.

***

 

Concursul național EUROSCOLA, ediția  a IX-a (2016)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ), lansează cea de a IX-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2016.

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a refugiaților și umanitară excepțională: sute de mii de oameni fug din țara lor, victime ale războiului, sărăciei și traficanților, pentru promisiunea unei vieți mai bune într-o Europă care se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor.

Gestionarea eficace a migraţiei constituie o provocare pe termen lung la care construcția europeană, caracterizată prin stat de drept, democrație, pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi,  trebuie să răspundă prin acţiuni pe mai multe planuri, astfel încât fenomenul migraţiei să fie abordat sub toate aspectele sale: stabilitatea economică şi politică, drepturile omului, securitatea, gestionarea crizelor, precum şi aspectele umanitare şi cele legate de dezvoltare şi de mobilitate.

Informații despre proiect

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) și Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ) invită toate liceele interesate să participe la concursul Euroscola care se va desfășura sub titlul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”.

Elevii sunt invitaţi să conceapă,  pornind de la o idee originală, scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă), cu durata de 10 minute, pe o temă legată de criza refugiaților. Ei își vor asuma diferite roluri (scenariști, regizori, actori, costumieri, operatori etc.) pentru crearea scenariului, punerea în scenă a piesei de teatru cu includerea unor metode creative (muzică, dans, proiecții etc.) și filmarea punerii în scenă. Piesa de teatru va fi prezentată în public, în cadrul școlii sau într-un cadru mai larg.

Pentru realizarea proiectului, organizatorii concursului propun, orientativ, un număr de cuvinte cheie de la care se poate porni (cu recomandarea unei selecții din această listă):

Uniunea Europeană, stat membru al Uniunii Europene, Parlamentul European, valorile europene, drepturile omului, criza refugiaților, Siria, solidaritate, responsabilitate comună, Centrul European de Combatere a Terorismului (ECTC), combaterea terorismului, situația din Mediterana, discriminare, criza economică, intensificarea sărăciei, război, consecințele umanitare ale actualei crize a refugiaților, solicitanți de azil, integrare, integrare culturală, situația femeilor refugiate, locuri de muncă, stereotipuri, combaterea sărăciei, accesul la sănătate, educație, cultură, fonduri europene pentru integrarea refugiaților, voluntari, voluntariat, asistență alimentară, asistență de sănătate de urgență, adăpost, apă, servicii sanitare și de igienă, protecție, educație, ajutor umanitar, trecerea ilegală a frontierei, centre de primire, poziția vulnerabilă a copiilor, dreptul fiecărui copil de a fi tratat în primul rând ca un copil.

Proiectul va avea următoarele obiective:

- o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene și a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
- creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic și politic european contemporan;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor și abilităților de lucru în echipă la elevi;
- dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;
- realizarea și filmarea unei scurte piese de teatru (scenete)  care să evidențieze creativitatea elevilor și înțelegerea contextului propus pentru tema dată.

Dosarul proiectului

I. Demararea proiectului, la nivelul unității de învățământ, va fi anunțată online, pe site-ul școlii sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook). În anunţ se vor menţiona: numele liceului, obiectivele proiectului, componența echipei și stadiile proiectului.

În mod obligatoriu, unitatea de învățământ va trimite o notificare referitoare la demararea proiectului, cu includerea link-ul la anunțul online, la adresele de e-mail ale BIPE şi MENCȘ:

epbucarest@europarl.europa.eu şi, respectiv, rddcherciu@gmail.com.

 

II. După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului care va conține:

1. descrierea în limba engleză (sau franceză) şi în limba română a proiectului conceput și realizat de elevi, cu prezentarea, în încheiere, a rezultatelor implementării proiectului. Descrierea va fi redactată ca document Word, între 3 - 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu un spațiu și jumătate între rânduri. La descriere se vor ataşa materiale care vor ilustra diversele etape ale implementării proiectului (fotografii, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.).

În prezentarea rezultatelor proiectului se va evidenția impactul implementării acestuia asupra elevilor participanți la proiect. De asemenea se va urmări impactul prezentării piesei de teatru în public (în cadrul școlii sau într-un cadru mai larg).

2. scenariul piesei de teatru (în limba română);

3. filmul video cu înregistrarea reprezentației piesei de teatru în limba română.

Dosarul proiectului depus de școlile participante la concursul național Euroscola va fi însoțit de o scrisoare cu antetul liceului (obligatoriu) în care se vor menționa următoarele informații:

- numele și tipul liceului;

- adresa școlii;

- numărul de telefon al școlii;

- adresa de e-mail a școlii;

- numele celor doi profesori coordonatori ai echipei de elevi;

- numărul de telefon și adresa de e-mail a celor doi profesori coordonatori;

- lista elevilor (nume, prenume, clasa, anul nașterii - maximum 24 de persoane) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au coordonat echipa de elevi pentru desfășurarea activităților în cadrul concursului. Această echipă, în cazul în care liceul se va număra printre câștigători, va participa la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg (în condițiile menționate mai jos, sub titlul: "Cine poate participa la programul Euroscola?").

Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Numele elevilor propuşi pentru echipele participante la concursul naţional Euroscola pot fi schimbate, până la data participării la Ziua Euroscola de la Strasbourg, în cazul echipelor câştigătoare, numai din motive obiective şi cu acordul prealabil al BIPE și MENCȘ obținut în scris (mesaj e-mail).

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

Proiectele vor fi trimise prin poștă sau depuse la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1
cod 020492
București - sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"
 

Termen limită de trimitere a proiectelor: 10 octombrie 2016 (data înregistrării poștale). Dosarele pot fi depuse la Biroul de Informare al Parlamentului European în România până la 10 octombrie 2015, ora 13:00.

Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:
- modalitatea de prezentare a proiectului (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);

- impactul implementării proiectului asupra contextului local prezentat în descrierea proiectului (2 puncte);

- ilustrarea implementării proiectului prin alte materiale decât filmarea piesei de teatru (materiale audio/video - de ex. "the making of" sau de tip trailer - albume foto, grafică, pagini de internet etc.) (2 puncte);

- calitatea expunerii proiectului în limba străină (2 puncte);

- calitatea expunerii proiectului în limba română (2 puncte).

Total: 10 puncte

 În evaluarea scenariului și a filmării:

- relevanța scenariului pentru tema propusă (2 puncte);

- calitatea exprimării în limba română (2 puncte);

- originalitatea și creativitatea scenariului (2 puncte);

- claritatea mesajelor transmise (2 puncte);

- utilizarea selectivă a unor cuvinte-cheie din lista propusă mai sus (2 puncte)

- calitatea filmării (imagini, sunet etc.) (2 puncte).

Total: 12 puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri/ reprezentanți ai BIPE și MENCȘ și experți în arte vizuale și creative. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare de justificare a deciziilor juriului, primite de la școlile participante. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg, în anul 2016, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.

***

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale Uniunii.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii și formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba lor maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor IX – XI. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2017, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2016 şi care nu au participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2016 la Strasbourg. Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua Euroscola în cursul anului 2017.

 

Rezultatele EUROSCOLA 2015

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a VIII-a ediții a concursului național "Euroscola" 2015.

Primele douăsprezece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Conform regulamentului de participare la concursul național Euroscola un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național. În tabel au fost evidențiate liceele care au participat la o Zi Euroscola în anul 2015 și care nu vor putea participa la o Zi Euroscola în anul 2016.

Până în luna iunie 2016 vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din luna septembrie 2016 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment câte Zile Euroscola se vor organiza în a doua parte a anului 2016).

***

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a VIII-a (2015)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS), lansează cea de a VIII-a ediție a concursului național pentru licee EUROSCOLA 2015.

Euroscola Strasbourg
Euroscola Strasbourg

Uniunea Europeană influențează și definește conviețuirea și bunăstarea celor peste 500 de milioane de cetățeni ai statelor membre. Deciziile luate la nivelul Uniunii afectează în mod semnificativ viața tuturor cetățenilor.

Unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene este promovarea drepturilor omului, pe plan intern şi la nivel mondial. Demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului sunt valorile intrinseci ale Uniunii.

Uniunea Europeană a desemnat anul 2015 drept Anul european pentru dezvoltare, an în care va oferi noi oportunități pentru cetățeni și va demonstra angajamentul Uniunii pentru eradicarea sărăciei globale.

În organizarea Anului european pentru dezvoltare 2015, Uniunea Europeană și-a propus, în relația cu cetățenii, informarea acestora cu privire la cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii și a statelor membre, stimularea implicării directe, sensibilizarea publicului cu privire la avantajele politicii pentru dezvoltare a Uniunii, precum și promovarea, în rândul cetățenilor din Europa și din țările în curs de dezvoltare, a unei atitudini de responsabilitate și solidaritate, într-o lume în schimbare și din ce în ce mai interdependentă.

Mai multe informații despre Anul european pentru dezvoltare 2015 sunt disponibile pe site-ul Anului:

 

 

 

 

Informații despre proiect

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) şi Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice (MECS) invită toate liceele interesate să participe la concursul Euroscola care se va desfășura sub motto-ul Anului european pentru dezvoltare „Lumea noastră. Demnitatea noastră. Viitorul nostru.”

Anul european pentru dezvoltare este dedicat acțiunilor externe ale Uniunii Europene, rolului pe care îl joacă Europa în lume și angajamentului său față de eradicarea sărăciei la nivel global, implicării cetățenilor europeni în acțiuni de dezvoltare. Împreună avem mai multe șanse să eradicăm sărăcia și să le întindem o mână de ajutor celor aflați în suferință.

Elevii sunt invitaţi să propună și să implementeze un proiect de voluntariat cu tema „Solidari cu cei de lângă noi” , care să se adreseze unei comunități defavorizate, care se confruntă cu sărăcia (inclusiv comunități de refugiați care se află pe teritoriul României și care provin din zone geografice vecine sau îndepărtate, afectate de situațiile de conflict din țările lor).

Proiectul va cuprinde două module: proiectul propriu-zis (incluzând și efectul produs de implementarea proiectului) și un afiș creativ, care să promoveze proiectul realizat.

Proiectul va fi conceput de elevi și poate fi realizat oricând în perioada 24 aprilie - 9 octombrie 2015.

Dosarul proiectului

I. Demararea proiectului, la nivelul unității de învățământ, va fi anunțată online, pe site-ul școlii sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook) și, în acelaşi timp, la adresele de e-mail ale BIPE şi MECS: epbucarest@europarl.europa.eu şi, respectiv, rddcherciu@gmail.com .

În anunţ se vor menţiona: numele liceului, obiectivele proiectului, componența echipei și stadiile proiectului. Anunțul trimis la BIPE și MECS va include și link-ul la anunțul online.

II. După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului de voluntariat care va conține:

1. descrierea în limba engleză (sau franceză) şi în limba română a proiectului de voluntariat conceput și realizat de elevi, cu prezentarea, în încheiere, a rezultatelor implementării proiectului. Descrierea va fi redactată ca document Word, între 3 - 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu un spațiu și jumătate între rânduri. La descriere se va ataşa ilustrarea implementării proiectului (fotografii, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.).

În prezentarea rezultatelor proiectului se vor scoate în evidență impactul implementării proiectului asupra contextului local și oportunitatea continuării proiectului și a multiplicării lui în comunitatea locală și/ sau în alte comunități.

2. un afiș de promovare a proiectului, pe suport de hârtie, în format A3. Conținutul afișului trebuie să fie creația originală a echipei Euroscola și să nu încalce legile drepturilor de autor sau de confidențialitate ale altei persoane fizice sau juridice. Se acceptă și materiale cu conținut gratuit și/sau din domeniul public.

Dosarul proiectului depus de școlile participante la concursul național Euroscola va fi însoțit de o scrisoare cu antetul liceului (obligatoriu) care va menționa:

- numele și tipul liceului

- adresa școlii

- numărul de telefon al școlii

- adresa de e-mail a școlii

- numele celor doi profesori coordonatori ai echipei de elevi

- coordonatele celor doi profesori (nr. telefon, adresa e-mail)

- lista elevilor (nume, prenume, clasa, anul nașterii - maximum 24 de persoane) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au coordonat echipa de elevi pentru desfășurarea activităților în cadrul concursului. Această echipă, în cazul în care liceul se va număra printre câștigători, va participa la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg (în condițiile menționate mai jos, sub titlul: "Cine poate participa la programul Euroscola?").

Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Numele elevilor propuşi pentru echipele participante la concursul naţional Euroscola pot fi schimbate, până la data participării la Ziua Euroscola de la Strasbourg, în cazul echipelor câştigătoare, numai din motive obiective şi cu acordul prealabil al BIPE și MECS.

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

Proiectele vor fi trimise prin poștă sau depuse la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1
cod 020492
București - sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"
 

Termen limită de trimitere a proiectelor: 9 octombrie 2015 (data înregistrării poștale). Dosarele pot fi depuse la Biroul de Informare al Parlamentului European în România până la 9 octombrie 2015, ora 13:00.

Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

- modalitatea de prezentare a proiectului (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);

- relevanța proiectului pentru tema propusă (2 puncte);

- parteneriat cu reprezentanți ai autorităților locale, ai societății civile și/ sau cu alte școli (2 puncte);

- impactul implementării proiectului asupra contextului local reflectat în materialele trimise (2 puncte);

- durabilitatea proiectului (posibilitatea ca acesta să continue) (2 puncte);

- ilustrarea implementării proiectului (materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.) (2 puncte);

- calitatea expunerii (în limba străină) (2 puncte);

- calitatea expunerii (în limba română) (2 puncte).

Total: 16 puncte

În evaluarea afișului de promovare se vor aplica următoarele criterii:

- relevanța afișului pentru tema proiectului (2 puncte);

- claritatea mesajelor transmise (2 puncte);

- utilizarea unor cuvinte-cheie/ sloganuri (2 puncte).

Total: 6 puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri/ reprezentanți ai BIPE și ai MECS. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare de justificare a deciziilor juriului, primite de la școlile participante. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg, în anul 2016, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.

 

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale Uniunii.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește aproximativ 600 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii și formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba lor maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor IX – XI. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2016, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2015 şi care nu au mai participat la nici o sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2015 la Strasbourg. Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua Euroscola în cursul anului 2016.

 

Rezultatele EUROSCOLA, ediția a VII-a (2014/ 2015)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a VII-a ediții a concursului național "Euroscola" 2014/ 2015.

Primele zece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Tabelul cu rezultatele evaluării și cu data de participare la Zilele Euroscola poate fi decărcat aici:

*****

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a VII-a (2014/ 2015)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) şi Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) lansează cea de a VII-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2014/ 2015.

Uniunea Europeană influențează și definește conviețuirea și bunăstarea celor peste 500 de milioane de cetățeni ai statelor membre. Deciziile luate la nivelul Uniunii afectează în mod semnificativ viața tuturor cetățenilor. Cetățenii europeni, prin participarea directă sau indirectă la luarea deciziilor, influențează felul în care se dezvoltă construcția europeană și, implicit, propriul lor viitor.

Anul 2014, anul alegerilor europene, reprezintă şansa cetăţenilor europeni de a decide cine îi reprezintă în Parlamentul European. Este anul în care putem spune: „Acum e altfel!” pentru că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, alegerile pentru Parlamentul European vor influenţa şi alegerea Preşedintelui Comisiei Europene şi, implicit, a comisarilor europeni. De aceea, participarea cetățenilor români la vot într-un număr cât mai mare este importantă şi reprezintă o modalitate de a avea un cuvânt de spus asupra deciziilor la nivel european.

Informații despre proiect:

În contextul anului în care se desfăşoară alegerile pentru Parlamentul European şi, în continuare, procedura de alegere a preşedintelui Comisiei Europene, Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi Ministerul Educaţiei Naţionale invită toate liceele interesate să participe la concursul Euroscola cu tema „Împreună pentru tinerii Europei - o propunere legislativă de succes”.

Elevii sunt  invitaţi să simuleze activităţile legate de adoptarea unei rezoluţii în Parlamentul European, în cadrul procedurii legislative ordinare (codecizie). Simularea va porni de la o propunere legislativă iniţiată de Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor (COM/2013/0447 final), care va fi discutată la nivelul comisiei parlamentare permanente Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, urmând să se încheie cu adoptarea sau respingerea acesteia în plenul Parlamentului.

Textul propunerii legislative în limbile română, engleză şi franceză poate fi descarcat la următorul link:

 

 

 

De asemenea, textul poate fi descărcat de aici:

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul prezentului concurs, elevii îşi vor asuma următoarele roluri:

- Comisia parlamentară Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, ai cărei membri vor analiza propunerea legislativă şi vor întocmi raportul asupra acesteia;

- raportorul pentru propunerea legislativă, care o va susţine în plen şi va răspunde interpelărilor în plen

- membrii Parlamentului European, care vor adopta propunerea legislativă sau o vor respinge, dupa ce vor adresa intrebări raportorului

Proiectul va fi conceput de câte o echipă/ liceu, formată din cel mult 24 de elevi cu vârste cuprinse între 15-18 ani, coordonată de două cadre didactice și poate fi realizat oricând în perioada 14 aprilie 2014 - 10 octombrie 2014.

Proiectul va avea următoarele obiective:

 • o mai bună cunoaştere a instituţiilor europene şi a rolului Parlamentului European în procesul decizional al Uniunii Europene;
 • responsabilizarea elevilor prin simularea rolului de membri ai Parlamentului European;
 • informarea tinerilor despre necesitatea de a participa la alegerea reprezentanților români în Parlamentul European;
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă la elevi;
 • realizarea unui film care să simuleze prezentarea în plen a raportului pe marginea iniţiativei legislative propuse, dezbaterea pe marginea lui (3 interpelări) şi votul final.

 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii despre parcursul unei iniţiative legislative de la trimiterea în Parlamentul European până la adoptarea sa, puteţi consulta următoarele link-uri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosarul proiectului:

I. Demararea proiectului, la nivelul unității de învățământ, va fi anunțată online, pe site-ul școlii sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook) și, în acelaşi timp, la adresele de e-mail ale BIPE şi MEN:
epbucarest@europarl.europa.eu şi, respectiv, rddcherciu@gmail.com.

În anunţ se vor menţiona: numele liceului, obiectivele proiectului, componența echipei, stadiile proiectului;

II. După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului care va conține:

1. descrierea în limba engleză sau franceză şi în limba română a proiectului conceput și realizat de elevi, pe etape, pornind de la iniţiativa legislativă şi terminând cu numărarea voturilor şi adoptarea raportului legislativ (întocmirea raportului în comisia permanentă relevantă/ prezentarea raportului în plen - argumentaţie/ dezbaterea raportului legislativ în plen – raportorul răspunde întrebărilor şi preocupărilor ridicate de alţi eurodeputaţi în plen/ votul final şi adoptarea raportului legislativ).

- descrierea va fi redactată ca document Word, între 3 - 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu un spațiu și jumătate între rânduri;

- la descriere se va ataşa ilustrarea implementării proiectului (fotografii, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.).

2. argumentaţia iniţială a raportorului pentru iniţiativa legislativă propusă precum şi o listă cu 3 întrebări (interpelări) adresate de eurodeputaţi în plen şi răspunsul raportorului la interpelări. Acest document va fi redactat numai în limba română.

3. filmarea simulării dezbaterii în plen, în limba română, care va cuprinde argumentaţia iniţială a raportorului şi adresarea celor 3 întrebări de către europarlamentari şi răspunsul raportorului la acestea.

Dosarul proiectului depus de școlile participante la concursul național Euroscola va fi însoțit de o scrisoare cu antetul liceului (obligatoriu) care va menționa:
- numele și tipul liceului,

- adresa școlii,

- numărul de telefon al școlii,

- adresa de e-mail a școlii,

- numele celor doi profesori coordonatori ai echipei de elevi,

- coordonatele celor doi profesori (nr. telefon, adresa e-mail),

- lista elevilor (nume, prenume, clasa, anul nașterii - maximum 24 de persoane) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au coordonat echipele de elevi pentru desfășurarea activităților în cadrul concursului. Aceste echipe, în cazul în care liceul se va numără printre câștigători, vor participa la evenimentul Zilele Euroscola organizat la Strasbourg (în condițiile menționate mai jos, sub titlul: "Cine poate participa la programul Euroscola?")

Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Numele elevilor propuşi pentru echipele participante la concursul naţional Euroscola pot fi schimbate, până la data participării la Zilele Euroscola de la Strasbourg, în cazul echipelor câştigătoare, numai din motive obiective şi cu acordul prealabil al Biroului de Informare al Parlamentului European în România şi al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

Proiectele vor fi trimise prin poștă la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1
Cod 020492
București - sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"

Termen limită de trimitere a proiectelor: 10 octombrie 2014 (data înregistrării poștale).

Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

 • modalitatea de prezentare a proiectului (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);
 • fundamentarea raportului comisiei parlamentare permanente asupra iniţiativei legislative (2 puncte);
 • înţelegerea procedurii de adoptare şi, respectiv, de avizare a unei iniţiative legislative (2 puncte);
 • tehnici de argumentare utilizate în susţinerea iniţiativei legislative reflectate în răspunsurile la cele 3 (trei) interpelări adresate în plen (2 puncte);
 • ilustrarea implementării proiectului (filmarea simulării dezbaterii în plen, alte materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.) (2 puncte);
 • calitatea expunerii în limba străină (2 puncte);
 • calitatea expunerii în limba română (2 puncte).

Total: 14 puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri ai Biroului de Informare al Parlamentului European în România și ai Ministerului Educaţiei Naţionale. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare primite de la școlile participante de justificare a deciziilor juriului. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg, în anul 2015, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene.

Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale Uniunii.

Evenimentul Zilele Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. La fiecare eveniment se adună aproximativ 600 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingvistice care, pentru o zi, devin membri ai Parlamentului European. Ei discută și formulează, în comisii, propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba lor maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii liceelor din toată țara. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa, la concurs, cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Zilele Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi un certificat de participare și, dacă vor fi invitate la Zilele Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La Zilele Euroscola de la Strasbourg în anul 2015, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2014 şi care nu au mai participat la nici o sesiune a evenimentului Zilele Euroscola în anul 2014. Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul sesiunilor planificate în cadrul evenimentului Zilelor Euroscola organizat la Strasbourg în cursul anului 2015.

 

Rezultate EUROSCOLA, ediția a VI-a, 2013/ 2014

Biroul de Informare al Parlamentului European în România anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a VI-a ediții a concursului național "Euroscola" 2013/ 2014.

La evaluare, anul acesta, au luat parte şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale.

Primele unsprezece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Tabelul cu rezultatele evaluării și cu data de participare la Zilele Euroscola poate fi decărcat aici:

Până în luna iunie 2014 vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din luna septembrie 2014 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment câte Zile Euroscola se vor organiza în a doua parte a anului 2014).

 
 .

*Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" din Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş, la Strasbourg, Ziua Euroscola din 17 octombrie, 2013

 .
 
 .

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția  a VI-a (2013/ 2014)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) lansează cea de a VI-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2013/ 2014.

În contextul Anului european al cetățenilor, Biroul de Informare al Parlamentului European în România invită toate liceele interesate să conceapă și să implementeze un proiect de campanie cu titlul "Drepturile noastre în Uniunea Europeană" care să cuprindă două module: proiectul propriu-zis și afiș creativ; acesta din urmă va avea ca temă/ finalitate creșterea participării cetățenilor la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2014.

Proiectul va fi conceput de câte o echipă/ liceu, formată din cel mult 24 de elevi cu vârste cuprinse între 16-18 ani, coordonată de  două cadre didactice și poate fi realizat oricând în perioada 9 mai 2013 -  30 septembrie 2013.

Informații despre proiect:

Uniunea Europeană influențează și definește conviețuirea și bunăstarea celor peste 500 de milioane de cetățeni ai statelor membre. Mai mult decât atât, deciziile luate la nivelul Uniunii afectează în mod semnificativ viața tuturor cetățenilor. Cetățenii europeni, prin participarea directă sau indirectă la luarea deciziilor, influențează felul în care se dezvoltă construcția europeană și, implicit, propriul lor viitor.

Ca răspuns la această nevoie generală legitimă și în contextul Anului european al cetățenilor consacrat drepturilor care decurg din statutul de cetățean al Uniunii Europene, BIPE propune ca subiect al concursului EUROSCOLA de anul acesta un proiect de campanie de creștere a implicării cetățenilor în procesul decizional european.

Pentru a fi cât mai aproape de centrele de decizie europene, cetățenii trebuie să se asigure că reprezentanții lor aleși direct în cadrul Parlamentului European reflectă cât mai veridic voința populară. De aceea, participarea cetățenilor români la vot într-un număr cât mai mare este nu numai un drept ci și o modalitate de a influența deciziile la nivel european.

Proiectul de campanie va avea următoarele obiective:

- informarea grupului-țintă (de preferat tineri aflați în situația de a vota pentru prima oară în anul 2014) asupra drepturilor pe care le au în calitate de cetățeni europeni

- informarea grupului-țintă despre necesitatea de a participa la alegerea reprezentanților români în Parlamentul European

- realizarea afișului de campanie pentru participarea la votul pentru Parlamentul European

Dosarul proiectului:

I. Demararea proiectului va fi anunțată online, pe site-ul școlii sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook) și la adresa de e-mail: epbucarest@europarl.europa.eu, împreună cu câteva elemente descriptive ale acestuia, incluzând obiectivele, componența echipei, stadiile proiectului;

II. După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului de voluntariat care va conține:

1. o descriere în limba engleză sau franceză a proiectului de campanie conceput și realizat de elevi precum și traducerea textului în limba română. În încheiere:

- se vor prezenta rezultatele implementării proiectului (document Word, min. 3 pagini, max. 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu un spațiu și jumătate între rânduri),
-  va fi ilustrată implementarea proiectului (fotografii, pagină de internet etc.).

2. un afiș de promovare a proiectului, pe suport de hârtie, în format A3, care să îndeplinească următoarele condiții:
- tema acestuia va fi creșterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014
- conținutul afișului trebuie să fie creația originală a echipei Euroscola și să nu încalce legile drepturilor de autor sau de confidențialitate ale altei persoane fizice sau juridice.
- se acceptă și materiale cu conținut gratuit și/sau din domeniul public.

Fiecare echipă participantă la concurs poate înscrie un singur proiect și un singur afiș in concurs.

Prin înscrierea în concurs participanții își dau acordul ca  acest afiș și materialele care rezultă din implementarea proiectului să fie folosite de Biroul de Informare al Parlamentului European în activitățile sale de promovare a programului Euroscola și a altor programe pentru tineret.

Dosarul proiectului depus de școlile participante la concursul național Euroscola va fi însoțit de o scrisoare cu antetul liceului (obligatoriu) care va menționa:

- numele și tipul liceului
- adresa școlii
-numărul de telefon al școlii
- adresa de e-mail a școlii
- numele celor doi profesori coordonatori ai echipei de elevi
- coordonatele celor doi profesori (nr. telefon, adresa e-mail)
- lista elevilor (nume, prenume, clasa, anul nașterii - maximum 24 de persoane) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au coordonat activitățile desfășurate de elevi în cadrul concursului. Aceste echipe, în cazul în care liceul se va număra printre câștigători, vor participa la Ziua Euroscola la Strasbourg (în condițiile menționate mai jos, sub titlul: "Cine poate participa la programul Euroscola?")

Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

Proiectele vor fi trimise prin poștă la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1
cod 020492
București - sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"

Termen limită de trimitere a proiectelor: 30 septembrie 2013 (data înregistrării poștale).

 .
 .
 

În evaluarea proiectelor se vor aplica următoarele criterii:  
- modalitatea de prezentare a proiectului (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte)
- relevanța proiectului pentru tema propusă (2 puncte)
- coerența și complexitatea proiectului (2 puncte)
- parteneriat cu reprezentanți ai autorităților locale, ai societății civile și/ sau cu alte școli (2 puncte)
- ilustrarea implementării proiectului (materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.) (2 puncte)
- calitatea expunerii în limba străină (2 puncte)
- calitatea expunerii în limba română (2 puncte)
- creativitate/ ingeniozitate (2 punct)

Total: 16 puncte

În evaluarea afișului se vor aplica următoarele criterii:

- claritatea și relevanța mesajului transmis (2 puncte)
- grupul țintă ales (2 puncte)
- utilizarea unor cuvinte-cheie/ sloganuri (2 puncte)

Total: 6 puncte

 .
 

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri ai Biroului de Informare al Parlamentului European în România și din evaluatori externi. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare primite de la școlile participante de justificare a deciziilor juriului. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg, în anul 2014, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.

Primele trei afișe clasate vor fi postate pe site-ul Biroului de Informare al Parlamentului European si în alte materiale ale Biroului referitoare la concursul Euroscola și la alegerile europarlamentare din 2014.

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene.
Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 27 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale Uniunii.
Zilele Euroscola sunt organizate la Strasbourg de mai multe ori pe an. La fiecare eveniment se adună aproximativ 600 de elevi din toată Uniunea Europeană.
Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingvistice care, pentru o zi, devin membri ai Parlamentului European. Ei discută și formulează în Comisii propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba lor maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

Pot participa la concursul național Euroscola elevii liceelor din toată țara. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Zilele Euroscola de la Strasbourg decât în situația în care la concurs participă mai puține școli decât numărul de Zile Euroscola alocate României. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.
Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi un certificat de participare și, dacă vor fi invitate la Zilele Euroscola (în condițiile menționate în paragraful anterior), vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.
Pot participa la Zilele Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2014 echipele de elevi care au participat la concursul național Euroscola în anul 2013 dar nu au participat la o Zi Euroscola în anul 2013 și au fost clasate pe primele locuri la concursul național. Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul Zilelor Euroscola care se vor organiza la Strasbourg în cursul anului 2013.

 

Rezultatele concursului național EUROSCOLA 2012/ 2013.

Biroul de Informare al Parlamentului European în România anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a V-a ediții a concursului național "Euroscola" 2012/ 2013.

Calendar Zilele Euroscola actualizat

Proiectele propuse de școlile participante au oferit o multitudine de răspunsuri la chemarea noastră de a construi "Punți între generații" și de a contribui la modelarea comunităților în care acestea își desfășoară activitatea.

Regretăm că, așa cum am procedat și în anii precedenți, suntem nevoiți să excludem trei licee de la participarea în anul 2013 la Zilele Euroscola de la Strasbourg. Deși au avut rezultate deosebite și în această ediție a concursului, aceste licee au participat în cursul anului 2012 la Zilele Euroscola de la Strasbourg.
Conform regulamentului de participare la Concursul național Euroscola: "Un liceu poate participa în fiecare an la concursul național Euroscola dar nu poate participa doi ani la rând la Zilele Euroscola de la Strasbourg."

Primele douăsprezece echipe clasate în concurs și care nu sunt în situația de mai sus vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Liceele din care provin aceste echipe vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

Până în luna iunie vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din luna septembrie 2013 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment numărul de Zile Euroscola care se vor organiza în a doua parte a anului 2013).

Tabelul cu rezultatele evaluării și cu data de participare la Zilele Euroscola poate fi decărcat aici:

***

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția  a V-a (2012/ 2013)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România anunță înscrierea în concursul național "Euroscola", ediția 2012/ 2013, a unui număr de 27 de licee care au trimis dosare până la data de 10 octombrie (data înregistrării poștale).

 .

În perioada următoare Biroul de Informare al Parlamentului European va verifica dacă dosarele sunt complete.

Toate informațiile legate de concursul național "Euroscola" vor fi postate pe această pagină web.

 

Lansarea concursului național EUROSCOLA 2012/2013

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) lansează cea de a V-a ediție a concursului național pentru licee EUROSCOLA 2012/ 2013.

În contextul Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații, Biroul de Informare al Parlamentului European în România invită liceele interesate să propună și să implementeze un proiect de voluntariat cu titlul "Punți între generații" care să cuprindă două module: proiectul propriu-zis și o reclamă creativă care să promoveze proiectul realizat.

Proiectul va fi conceput de elevi și poate fi realizat oricând în perioada 9 martie - 15 septembrie 2012.

Dosarul proiectului

După derularea proiectului, școlile vor trimite la BIPE dosarul proiectului de voluntariat care va conține:

1. Proiect

 • o descriere în limba engleză sau franceză a proiectului de voluntariat conceput și realizat de elevi, cu prezentarea, în încheiere, a rezultatelor implementării proiectului (document Word, min. 3 pagini, max. 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu un spațiu și jumătate între rânduri),
 • traducerea documentului de la punctul anterior în limba română
 • ilustrarea implementării proiectului (fotografii, pagină de internet etc.).

În prezentarea rezultatelor proiectului se vor scoate în evidență impactul implementării proiectului asupra contextului local și oportunitatea continuării proiectului și a multiplicării lui în comunitatea locală și/ sau în alte comunități.

2. Reclamă creativă

O reclamă creativă de promovare a proiectului, sub forma de clip video înregistrat pe suport CD (DVD), care să îndeplinească următoarele condiții:

 • durata minimă a clipului va fi de 30 secunde, maxima 60 secunde. În cazul în care nu se respectă această condiție, reclama va fi exclusă de la evaluare.
 • formatele video acceptate sunt: .avi, .mov, .mp4, .mpg, .vob.
 • sunt acceptate orice fel de producții, cu orice fel de tehnică: filmare, animație, colaj fotografic, grafică computerizată etc.
 • conținutul audio-video trebuie să fie creația originală a echipei Euroscola și să nu încalce legile de copyright sau confidențialitate ale altei persoane fizice sau juridice.
 • se acceptă și materiale care includ elemente de conținut gratuit și/sau din domeniul public.
 • reclama nu va utiliza limbaj obscen și/ sau licențios și nu va aduce injurii altor persoane.

Fiecare echipă participantă la concurs poate înscrie un singur film in concurs.

Prin înscrierea în concurs participanții își dau acordul ca  acest clip să fie folosit în cadrul proiectului/ concursului Euroscola, așa cum consideră organizatorul (BIPE) de cuviință.

Dosarul proiectului, depus de școlile participante la concursul național Euroscola, va fi însoțit de o scrisoare cu antetul liceului (obligatoriu) care va prezenta lista elevilor (nume, prenume, clasa, vârsta - maximum 24 de persoane) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au coordonat activitățile desfășurate de elevi în cadrul concursului. Aceste echipe, în cazul în care liceul se vor număra printre câștigători, vor participa la una din Zilele Euroscola la Strasbourg (în condițiile menționate mai jos, sub titlul: "Cine poate participa la programul Euroscola?")

Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

Proiectele vor fi trimise prin poștă la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr 31 etaj 1
cod 020492
București - sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"

Termen limită de trimitere a proiectelor: 10 octombrie 2012 (data înregistrării poștale).

Evaluare

In evaluarea proiectelor se vor aplica următoarele criterii:  

 • prezentarea proiectului (scop, obiective, ținte, participanți, descriere etc.)
 • coerența proiectului
 • relevanța proiectului pentru tema propusă
 • parteneriat cu reprezentanți ai autorităților locale, ai societății civile și/ sau cu alte școli.
 • impactul implementării proiectului asupra contextului local reflectat în materialele trimise
 • durabilitatea proiectului (posibilitatea ca acesta să continue)
 • ilustrarea implementării proiectului (fotografii, pagini de internet etc.)
 • cunoașterea limbii engleze/ franceze și a limbii române
 • calitatea expunerii (în limba străină și în limba română)
 • creativitate/ ingeniozitate

În evaluarea reclamei de promovare se vor aplica următoarele criterii:

 • claritatea și relevanța scenariului
 • claritatea mesajelor transmise
 • utilizarea unor cuvinte-cheie/ sloganuri

* * * * * * *

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene.

Programul reunește periodic la Strasbourg elevi de liceu din cele 27 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale Uniunii.

Zilele Euroscola sunt organizate la Strasbourg de mai multe ori pe an. La fiecare eveniment se adună aproximativ 400 de elevi din toată Uniunea Europeană pentru a împărtăși experiențe, gânduri, opinii despre Europa și pentru a dezbate și a lua decizii în domenii prioritare pentru viitorul Europei.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve care interacționează și dezbat temele propuse de organizatori într-o altă limbă decât limba lor maternă. În cursul zilei Euroscola, elevii vor avea ocazia de a vizita plenul Parlamentului și de a simula activitatea deputaților europeni. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

Pentru a face o selecție cat mai obiectivă a echipelor participante din partea României la Zilele Euroscola, BIPE organizează un concurs național anual.

Pot participa la concursul național Euroscola elevii liceelor din toată țara. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa cu o singură echipă. Un liceu poate participa în fiecare an la concursul național Euroscola dar nu poate participa doi ani la rând la Zilele Euroscola de la Strasbourg. Liceele participante vor primi un certificat de participare la concursul național și, dacă vor fi invitate la Zilele Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

Pot participa la Zilele Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2013 echipele de elevi care au participat la concursul național Euroscola în anul 2012 și au fost clasate pe primele locuri. Numărul echipelor participante este dat de numărul Zilelor Euroscola care se vor organiza la Strasbourg în cursul anului 2013.

 

Rezultatele concursului EUROSCOLA 2011/2012

Biroul de Informare al Parlamentului European în România anunță încheierea evaluării proiectelor prezentate în cadrul celei de-a IV-a ediții a concursului național "Euroscola" 2011/ 2012.

Prin valoarea lor, proiectele propuse de școlile participante ne-au convins de implicarea elevilor în viața comunității. Ne bucurăm că, în cele mai multe cazuri, aceste proiecte au fost realizate ca răspuns la invitația Biroului de Informare al Parlamentului European de a participa la concursul național "Euroscola" cu un proiect de voluntariat.

Regretăm că am fost nevoiți să excludem din concurs proiecte de foarte bună calitate dar care au început înainte de lansarea concursului "Euroscola" ediția 2011/ 2012 și se vor încheia mult după termenul limită indicat de Biroul nostru pentru depunerea dosarelor de participare la concurs.

Programarea liceelor participante la concursul național Euroscola și care participa la Zilele Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2012 poate fi accesată aici:

Primele zece echipe clasate în concurs vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în datele indicate în tabelul care cuprinde rezultatele finale. Acestea vor primi o invitație oficială de participare la Zilele Euroscola în care vor fi prezentate mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului de la Strasbourg.

În luna iunie vom anunța următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din luna septembrie 2012 (nu suntem în măsură să precizăm în acest moment numărul de Zile Euroscola care se vor organiza în a doua parte a anului 2012).

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene.

Scopul programului este acela de a reuni periodic elevi de liceu din cele 27 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale UE.

***

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția  a IV-a (2011/ 2012)

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) lansează cea de a IV-a ediție a concursului național pentru licee EUROSCOLA 2011/ 2012.

În contextul Anului european al voluntariatului, Biroul de Informare al Parlamentului European în România invită liceele interesate să propună și să realizeze un proiect de voluntariat în domenii precum mediu/ ecologie, protecția patrimoniului național și universal, sprijinirea persoanelor vulnerabile, educație/ învățământ, viață sănătoasă, promovarea valorilor europene etc.

Concursul are două etape:

1) Propunerea de proiect:

Școlile sunt invitate să trimită tema aleasă și o scurtă prezentare (document Word) a proiectului de voluntariat de maximum 250 de cuvinte (o jumătate de pagină) prin e-mail, la adresa: doina.serban@europarl.europa.eu. Prezentarea va fi făcută în limba română.  În prezentare se vor menționa locul, și durata proiectului, cu indicarea datelor de început și de încheiere (chiar și aproximative).

Propunerea de proiect reprezintă documentul de înscriere în concurs.

Termen limită de trimitere a propunerilor de proiecte: 31 mai 2011.

2) Dosarul proiectului:

După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului de voluntariat care va conține: o descriere în limba engleză a proiectului de voluntariat cu prezentarea, în încheiere, a rezultatelor acestuia (document Word, min. 3 pagini, max. 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu un spațiu între rânduri), împreună cu ilustrarea implementării proiectului (fotografii, filme etc.). Dosarul proiectului va fi însoțit de o scrisoare cu antetul liceului care va prezenta lista elevilor (nume, prenume, clasa - maximum 24 de persoane) și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au lucrat la realizarea temelor de concurs. Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Termen limită de trimitere a proiectelor: 14 octombrie 2011 (data înregistrării poștale).

Proiectele vor fi trimise prin poștă la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr 31 etaj 1
cod 020492
București - sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: "Pentru concursul Euroscola"

Criterii de evaluare

 • prezentarea proiectului (scop, obiective, ținte, participanți, descriere etc.) și ilustrarea implementării proiectului (materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.) (4 puncte)
 • coerența proiectului (2 puncte)
 • creativitate/ ingeniozitate/ oportunitate (2 puncte)
 • relevanța proiectului și a rezultatelor obținute pentru tematicile si valorile europene și, în același timp, pentru contextul local (6 puncte)
 • sustenabilitatea proiectului (posibilitatea ca acesta să continue) (4 puncte)
 • cunoașterea limbii engleze și calitatea expunerii (2 puncte)

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene.

Scopul programului este acela de a reuni periodic elevi de liceu din cele 27 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale UE.

Zilele Euroscola sunt organizate la Strasbourg de mai multe ori pe an. La fiecare eveniment se adună sute de elevi din toată Uniunea Europeană pentru a împărtăși experiențe, gânduri, opinii despre Europa și pentru a concura pe mai multe teme privind construcția și viitorul Europei.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingvistice care interacționează și dezbat temele propuse de organizatori într-o altă limbă decât limba lor maternă (în ultimii ani elevii și-au exprimat preferința de a comunica în  limba engleză). În cursul zilei Euroscola, elevii vor avea ocazia de a vizita plenul Parlamentului și de a simula activitatea deputaților europeni. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

Pot participa la Zilele Euroscola în anul 2012 elevii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani care au participat la concursul național Euroscola în anul 2011 și au fost clasați pe primele 12 locuri (în cazul în care se suplimentează numărul Zilelor Euroscola, școlile clasate pe locurile următoare vor fi anunțate și invitate să participe la programul de la Strasbourg).

Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa cu o singură echipă. Un  liceu nu poate participa doi ani la rând la Zilele Euroscola de la Strasbourg dar poate participa în fiecare an la concursul național. Liceele participante vor primi un certificat de participare la concursul național și, dacă vor fi invitate la Zilele Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

Dosarul proiectului depus de școlile participante la concursul național Euroscola va fi însoțit de o scrisoare cu antetul liceului care va prezenta lista elevilor (nume, prenume, clasa - maximum 24 de persoane) și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și care, în cazul în care liceul se va număra printre câștigători, vor participa la competiția Euroscola la Strasbourg (în condițiile menționate în paragraful anterior). Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

 

Ediţia a 3-a: 2010/2011

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană şi pentru a promova participarea lor la construcţia Uniunii Europene.

Scopul programului este să reunească elevi de liceu din cele 27 de state membre, oferindu-le ocazia de a afla cum funcţionează Parlamentul European, dar şi de a se cunoaşte între ei, de a învăţa despre modul de viaţă, despre viziunile şi aşteptările tinerilor din alte state membre ale UE.
Toate detaliile administrative despre participarea la concursul EUROSCOLA sunt gestionate de Biroul de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg.

Rezultatele concursului EUROSCOLA 2010/2011

Echipele liceelor mentionate mai jos vor participa la Zilele Euroscola organizate la Strasbourg in cursul anului 2011.

 • Colegiul Național "Barbu Știrbei" - Călărași, Călărași
 • Colegiul Național "Spiru Haret" - Târgu Jiu, Gorj
 • Liceul cu program sportiv - Pitești, Argeș
 • Colegiul Național Catolic "Sf. Iosif" - Bacău, Bacău
 • Liceul Teoretic "Marton Aron" - Miercurea Ciuc, Harghita
 • Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" - București
 • Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez" - București
 • Colegiul Național "George Coșbuc" - Motru, Gorj
 • Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare" - Hârlau, Iași
 • Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" - București
 • Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" - Iași, Iași
 • Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară "Vasile Adamachi" - Iași, Iași

Mai jos găsiți următoarele documente:

Ediţia a 2-a: 2009/2010

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană şi pentru a promova participarea lor la construcţia Uniunii Europene.

Scopul programului este să îi aducă împreună pe copiii de liceu din cele 27 de state membre, oferindu-le ocazia de a afla cum funcţionează Parlamentul European, dar şi de a se cunoaşte între ei, de a învăţa despre modul de viaţă, despre viziunile şi aşteptările tinerilor din alte state membre ale UE.

Biroul de Informare al Parlamentului European în România mulţumeşte tuturor şcolilor care s-au înscris în această competiţie şi are plăcerea să anunţe câştigătorii.

Echipele urmatoarelor licee vor participa la Zilele Euroscola organizate la Strasbourg in primul semestru al anului 2010:

 • Colegiul Naţional "Unirea" - Turnu Măgurele, Teleorman
 • Liceul Teoretic "Miron Costin" - Iaşi, Iaşi
 • Colegiul Naţional "Tudor Vladimirescu" - Tg.Jiu, Gorj
 • Liceul Teoretic "Jean Monnet" - Bucureşti
 • Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" - Buzău, Buzău
 • Liceul Teoretic - Costeşti, Argeş
 • Colegiul Naţional "George Bariţiu" - Cluj-Napoca, Cluj
 • Liceul Teologic Unitarian "Janos Zsigmond" - Cluj-Napoca, Cluj
 • Colegiul Naţional - Iaşi, Iaşi
 • Liceul Teoretic - Filipeştii de Pădure, Prahova

Echipele urmatoarelor licee vor participa la Zilele Euroscola organizate la Strasbourg in al doilea semestru al anului 2010:

 • Liceul Teoretic "Al. I Cuza" - Ploieşti, Prahova
 • Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" - Pucioasa, Jud. Dambovita
 • Colegiul Naţional "Iulia Haşdeu" - Lugoj, jud. Timiş

Mai jos găsiti următoarele fisiere:

Toate detaliile administrative referitoare la participarea la competiţia europeană sunt gestionate de Biroul de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg; de asemenea, pot apărea modificări la datele menţionate în calendarul de mai jos, cauzate de motive şi circumstanţe obiective.

Liceele participante la Euroscola vor fi contactate în timp util, direct de Biroul de Informare al PE de la Strasbourg pentru a discuta toate detaliile administrative ale deplasării şi competiţiei.

În documentul 'REZULTATE EUROSCOLA 2009' sunt identificate cu albastru cele 10 licee care vor participa în prima parte a anului 2010 la zilele Euroscola. Liceele marcate cu roşu, deşi aflate între primele 10, nu sunt nominalizate pentru a participa la Zilele Euroscola conform următoarei prevederi din Regulamentul de concurs:

"Nicio şcoală nu va putea primi subvenţii de participare la Zilele Euroscola de la Strasbourg de două ori în cursul aceluiaşi an competiţional. Prioritatea de participare o vor avea întotdeauna şcolile care au câştigat pentru prima dată".

Documentul conţine calendarul evenimentelor Euroscola din prima parte a anului 2010, precum şi datele de contact pe care liceele nominalizate le-au furnizat.

Prima ediţie Euroscola: 2008/2009

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a-i informa pe tineri despre procesul de integrare europeană şi pentru a promova participarea lor la construcţia Uniunii Europene.

Scopul programului este să îi aducă împreună pe copiii de liceu din cele 27 de state membre, oferindu-le ocazia de a afla cum funcţionează Parlamentul European, dar şi de a se cunoaşte între ei, de a învăţa despre modul de viaţă, despre viziunile şi aşteptările tinerilor din alte state membre ale UE.

Mulţumim încă o dată echipelor care au avut răbdare şi înţelegere faţă de întârzierea afişării rezultatelor, mulţumim şi echipelor mai nerăbdătoare, mulţumim tuturor pentru interes şi participare!

Primele 12 echipe în ordinea mediilor (marcate cu galben în tabelul Excel, pagina 1 - Rezultate finale) vor fi nominalizate să participe la Zilele Euroscola de la Strasbourg, conform calendarului din documentul Excel - Rezultate finale (pagina 3). Vă rugăm să aveţi în vedere că toate detaliile administrative referitoare la participarea la competiţia europeană sunt gestionate de Biroul de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg; de asemenea, pot apărea modificări la datele menţionate în calendarul de mai jos, cauzate de motive şi circumstanţe obiective. Câştigătorii vor fi anunţaţi în timp util.

Echipele cîştigătoare:

 • Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" - Cluj NapocaColegiul Naţional "Emil Racoviţă" - Iaşi
 • Colegiul Naţional "Nicolae Balcescu" - Brăila
 • Liceul Teoretic "Gheorghe Şincai" - Cluj Napoca
 • Liceul Teoretic "Adam Mueller Guttenbrunn" - Arad
 • Colegiul Naţional "Gheorghe Ţiţeica" - Drobeta Turnu Severin
 • Liceul cu program sportiv - Piteşti
 • Colegiul Naţional "Al.I.Cuza" - Corabia
 • Colegiul Tehnic "Petru Poni" - Oneşti
 • Colegiul Naţional "C.D.Loga" - Timişoara
 • Colegiul Naţional "David Prodan" - Cugir
 • Colegiul Economic "Delta Dunării" - Tulcea

Eseurile echipelor clasate pe primele 5 locuri:

Următoarele trei clasate (marcate cu albastru în tabelul Excel, pagina 1) vor participa la ediţiile speciale ale Zilelor Euroscola, conform calendarului din documentul Excel (pagina 3):

 • Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" - Oneşti
 • Colegiul Naţional "Radu Negru" - Făgăraş
 • Colegiul Naţional "Spiru Haret" - Tg. Jiu

Liceul aflat pe locul 7 (marcat cu roz în tabelul Excel, pagina 1) nu este nominalizat pentru a participa la Zilele Euroscola conform următoarei prevederi din Regulamentul de concurs:

"Nicio şcoală nu va putea primi subvenţii de participare la Zilele Euroscola de la Strasbourg de două ori în cursul aceluiaşi an competiţional. Prioritatea de participare o vor avea întotdeauna şcolile care au câştigat pentru prima dată".

***

Felicitări câştigătorilor, felicitări tuturor!

Euroscola: devino deputat pentru o zi!

 • Ediții anterioare Euroscola