GenerationEU: Promotori ai democrației europene

GenerationEU - descrierea proiectului

Proiectul GenerationEU: Promotori ai democrației europene a fost inițiat de Biroul Parlamentului European în România în 2015, cu scopul de a crește gradul de implicare civică a tinerilor din România prin promovarea democrației, a valorilor și principiilor europene, precum și a beneficiilor apartenenței la Uniunea Europeană în comunitățile locale.

Proiectul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, cetățeni/rezidenți ai Uniunii Europene, membri ai organizațiilor de tineret / asociațiilor studențești / grupuri informale care desfășoară acțiuni cu și pentru tineri. În fiecare an, sunt selectați câte 30 de tineri promotori din întreaga țară, dornici să se implice în promovarea democrației și a valorilor europene prin organizarea de acțiuni individuale de comunicare în comunitățile locale, cu sprijinul organizațiilor din care fac parte. Totodată, proiectul își propune ca, prin acțiunile promotorilor, să încurajeze aderarea unui număr cât mai mare de tineri voluntari din România la comunitatea paneuropeană impreuna-in.eu.

 

Cele 5 etape ale proiectului sunt:

  1. perioada de înscriere și evaluarea candidaturilor - Participarea la proiect este gratuită și înscrierea se realizează online, prin completarea unui formular. Promotorii sunt selectați de către un juriu compus din reprezentanți ai Biroului Parlamentului European în România și ai partenerilor săi, în baza candidaturilor transmise.
  2. workshopul intensiv „Democrație europeană în acțiune” - Cei 30 de promotori selectați sunt invitați la București pentru a participa la o serie de ateliere de informare și de dezvoltare a competențelor, susținute de experți în domeniu. În cadrul workshopului, aceștia au posibilitatea de a afla mai multe despre modul de funcționare a instituțiilor europene, procesul decizional la nivel european și în Parlamentul European, democrația europeană și principalele valori europene, prioritățile UE și comunitatea paneuropeană impreuna-in.eu. În plus, atelierele de dezvoltare a competențelor (management de proiect, utilizarea rețelelor de socializare, tehnici de comunicare, promovare și raportare, discurs public, combaterea dezinformării etc.) sunt menite să le ofere tinerilor participanți abilitățile necesare pentru organizarea propriilor acțiuni de informare și comunicare în următoarea etapă a proiectului.
  3. organizarea și implementarea acțiunilor de comunicare în comunitățile locale - Pe parcursul întregii etape, promotorii beneficiază de feedback și consiliere permanentă din partea Biroului Parlamentului European în România și a partenerilor săi. Organizatorii proiectului oferă sprijin exclusiv non-financiar, punând la dispoziție materiale de informare și promovare, în limita stocurilor disponibile.
  4. Forumul Democrației Europene - Forumul este organizat la București, cu scopul de a prezenta și de a aduce la cunoștința publicului interesat rezultatele și impactul acțiunilor de comunicare organizate de promotori. Evenimentul include și o dezbatere cu deputați români în Parlamentul European și organizațiile de tineret, pe diverse teme de interes pentru sectorul de tineret.
  5. vizită de studiu la Bruxelles - Promotorii au ocazia de a vizita sediul central al Parlamentului European din Bruxelles, de a discuta cu deputați români în Parlamentul European despre rolul și atribuțiile acestora și de a dezbate subiecte de actualitate.

210 tineri voluntari din România au devenit promotori ai democrației europene în primele 8 ediții ale proiectului (2015-2022). Aceștia au organizat peste 250 de evenimente în comunitățile locale, inclusiv în mediul rural, însumând peste 18.000 de participanți direcți. 

Ediția 2023-2024 a proiectului GenerationEU: Promotori ai democrației europene este una specială, marcând 10 ani de existență a proiectului și concentrându-se pe creșterea gradului de informare și de implicare civică în rândul tinerilor, respectiv a intenției lor de a-și exercita dreptul de vot la alegerile europene din 2024. Aceasta se va derula în perioada septembrie 2023 - noiembrie 2024, și este organizată în colaborare cu Group of the European Youth for Change (GEYC), Institutul European din România, Asociația Young Initiative și centrele EUROPE DIRECT  Cluj, Iași, Sudul Olteniei-Craiova și Timișoara.

Pagina de Facebook a proiectului #GenerationEU Pagina de Facebook a proiectului #GenerationEU Promotorii ediției 2022 a proiectului

GenerationEU: Promotori ai democrației europene