Deputaţii români în Parlamentul European

Primele alegeri europene în România au avut loc la 25 noiembrie 2007 când alegătorii români au ales direct 35 de reprezentanţii în forul legislativ european. La 26 mai 2019, cetăţenii români au votat 32 deputaţi europeni din numărul total 751. În urma ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, numărul total al deputaților europeni este de 705, României revenindu-i un număr de 33 deputați europeni. Cei 705 deputați vor reprezenta aproximativ 450 de milioane de cetățeni din 27 de state membre.

Locurile în Parlament sunt repartizate între diferitele state, în temeiul tratatelor UE, pe baza principiului „proporționalității degresive”. Cu alte cuvinte, statele cu o populație mai numeroasă au mai multe locuri decât statele mai mici, dar statelor mai mici le revin mai multe locuri decât ar rezulta dintr-un calcul strict proporțional.