Uniunea Europeană pentru cetățeni

Drepturile cetățenilor europeni

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolul 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

Drepturile cetățenilor europeni sunt un factor esențial în procesul de formare a identității europene. Un stat membru poate fi sancționat dacă încalcă grav valorile fundamentale ale Uniunii. 

Cetățenii europeni au dreptul la:

  • circulație liberă pe teritoriul UE;
  • a locui, studia, lucra și a face afaceri în alte state membre;
  • a vota sau a candida la alegerile europene din statul membru în care locuiește;
  • a vota sau a candida la alegerile locale din statul membru în care locuiește;
  • a înainta petiții către Parlamentul European dacă drepturile le-au fost încălcate;
  • a înainta plângeri către Mediatorul European dacă au o plângere împotriva unei instituții sau organism UE;
  • a cere asistență de la orice ambasadă a unui stat membru dacă au dificultăți într-o țară în care România nu are ambasadă;
  • a accesa documente ale UE, cu anumite restricții;
  • a se adresa în scris Uniunii Europene în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale și a primi răspuns în aceeași limbă;
  • tratament egal; cetățenii europeni nu trebuie să fie discriminați pe motive de naționalitate.

 

Uniunea Europeană pentru cetățeni