Uniunea Europeană pentru cetățeni

Patronajul Parlamentului European

Parlamentul European acordă anual patronajul său unui număr limitat de manifestări cu caracter nonprofit, oferind în acest fel o recunoaștere a calității unui proiect și a impactului semnificativ al acestuia asupra opiniei publice.

Evenimente precum conferințe, dezbateri, seminare, școli de vară etc. pot beneficia de patronajul Parlamentului, cu condiția să aibă o dimensiune europeană clară, în special prin evidențierea rolului și contribuției Parlamentului European sau a Uniunii în domeniul în cauză, să fie de o înaltă calitate și să aibă un impact semnificativ. În plus, data (datele) și locul trebuie confirmate, iar durata este limitată. Evenimentele trebuie să aibă un scop nelucrativ.

Se acordă o atenție deosebită măsurii în care evenimentul sensibilizează publicul cu privire la democrația parlamentară europeană și promovează cetățenia europeană activă, drepturile fundamentale, egalitatea de gen, nediscriminarea și incluziunea socială. De asemenea, se acordă o atenție deosebită evenimentelor organizate de comunitățile de tineri sau destinate acestora.

Patronajul nu poate fi acordat pentru evenimente cu caracter comercial sau cu un scop care vizează publicitatea sau promovarea, în mod direct sau indirect, a mărcilor sau a oricărui tip de activitate comercială. El nu poate fi acordat nici pentru evenimente cu caracter politic de partid, inclusiv strângerea de fonduri în scopuri politice și activități de rutină sau interne ale sindicatelor sau ale partidelor politice. Evenimentele și/sau organizatorii care subminează valorile și principiile democratice fundamentale ale Uniunii Europene sunt, de asemenea, excluse.

În cazul în care condițiile de eligibilitate nu mai sunt îndeplinite de o manifestare pentru care Parlamentul a acordat patronajul în temeiul normelor, Președintele poate retrage, în orice moment, decizia de acordare a patronajului.

Dacă doriți să solicitați patronajul Parlamentului European sau să aflați mai multe detalii despre acordarea acestuia, consultați pagina dedicată aici.

Uniunea Europeană pentru cetățeni